Colt Brew – vizuální styl a obalový design


Kafe, který nepřišlo do styku s horkou vodou. Za vším stojí čerstvě namleté kávové zrno, filtrovaná studená voda a mnoho hodin čekání.

Ústřední motiv je daný samotným názvem. Etiketa je tištěná na folii, kde černé plochy (tryskající káva) jsou průhledy do samotné kávy v lahvičkách. Mimo  zapamatovatelné ilustrace se tak i do samotných etiket dostává další výrazný prvek.

Coffee that has not come into contact with hot water. The background of everything is freshly ground coffee bean, filtered cold water and many hours of waiting.

The central theme is given by the name itself. The label is printed on a foil, where black surfaces (spouting coffee) are views of the coffee itself in the bottles. In addition to memorable illustrations, another distinctive element is added to the labels themselves.

coltbrew.com
info@vojtechcejnek.cz
+420 721 453 410