Asphalt cycling lab – logo


Brněnská cyklistická dílna zaměřená na redesign a úpravu silničních kol.
Sybol A je stylizovaný do ubíhajících silničních pruhů. Je to nejen nekončící cesta ubíhající k obzoru, ale i ladné křivky sportovního silničního kola. Toto spojení podporují fotografie Tomáše Hlivy (časopis FOTO), zakladatele Asphalt cycling lab.

Brno cycling workshop focused on the redesign and modification of road bikes. The letter A symbol is stylized in passing road lanes. It's not only the endless path to the horizon, but also the graceful curves of a sports road bike. This connection is supported by the photographs of Tomáš Hliva (FOTO magazine), founder of Asphalt cycling lab.

Asphalt cyclig lab web
info@vojtechcejnek.cz
+420 721 453 410