Asphalt cycling lab – logo


Brněnská cyklistická dílna zaměřená na redesign a úpravu silničních kol.
Sybol A je stylizovaný do ubíhajících silničních pruhů. Je to nejen nekončící cesta ubíhající k obzoru, ale i ladné křivky sportovního silničního kola. 

Brno cycling workshop focused on the redesign and modification of road bikes. The letter A symbol is stylized in passing road lanes. It's not only the endless path to the horizon, but also the graceful curves of a sports road bike. 

Asphalt cyclig lab web
info@vojtechcejnek.cz
+420 721 453 410