TAM

Logo
Business card
Logo with typography

EN

Unused design for TAM (traditional city architects) is based on city grid and aesthetic of "schwarzplan". The negative is strictly defined by positive spaces with a clear contrast of black and withe. This creates a boundary between private and public spaces.

CZ

Nepoužitý návrh pro architektonický a urbanistický atelier v Jihlavě. Návrh je postavený na mřížce a estetice schwarzplanu, kde negativní prostor definuje pozitivní skrze černobílou barenost a určuje striktní hranici mezi soukromým a veřejným prostorem.

Categories

Logo