Psychiatrická nemocnice Bohnice

Logo with typography
Logo

EN

The Bohnice Psychiatric Hospital has long sought to destigmatize psychiatry. It is famous for its festival called "Mezi Ploty" (Between the Fences).

The logo combines the effects of connecting and penetrating of barriers in its design. The negative and positive B symbolizes blending of the outer and inner world.

It is a non-implemented competition design that originated during my activity at the Atlantic agency.

CZ

Psychiatrická nemocnice Bohnice dlouhodobě usiluje o destigmatizaci psychiatrie. Je proslulá festivalem Mezi ploty.

V logu dochází k efektu spojování a prostupování bariér. Negativní a pozitivní B symbolizuje prolínání vnějšího a vnitřního světa.

Jedná se o nerealizovaný soutěžní návrh, který vznikl během mého působení v agentuře Atlantic.

Categories

Logo