6th International Anthropological Congress of Dr Aleš Hrdlička

Poster mock up
Logo
Business Cards
Stationery
Brand guidelines
Website – homepage
Poster

EN

Dr.Hrdlička’s motto – “All mankind is of one origin” – precisely reflects the contents and the message of this Congress and conveys the ideas of humanity and understanding among nations.

The visual identity of the Congress, which shows stylized linked up human figures with different skin colour, is supposed to depict the common origin of mankind, their variety and equality.

CZ

Pro kongres bylo zvoleno motto Dr. Hrdličky „All mankind is of one origin“. Toto motto přesně odráží náplň a poselství kongresu, které by měl vyslat do světa. Jsou to myšlenky humanismu a porozumění mezi národy.

Ve stejném duchu byl vytvořen vizuální styl kongresu, které je tvořeno stylizovanými lidskými postavami, navzájem propojenými, v barvě odstínů lidské kůže. Má vyjadřovat společný původ všech lidí na Zemi, jejich variabilitu a jejich rovnocennost.

Categories

Identity
Brand Guidelines
Poster
Web

More Info

Link to project