Neatly

Logo
Claim
Logo
Stationery
Homepage
Brand guidelines
Logo negative

EN

Neatly suggests less standard, but very fresh solution in the field of web application and cloud.

When searching for something characteristic I ended up with stylization of the “N” character, consisting of pointed parentheses and backslash, i.e. the attributes typical for coding and programming.

Focus on IT, but also playfulness is well characterized by the visual style consisting of modules. In this variable background, fragments of the logo, differently rotated in space, appear. Thus, randomness of the colored areas is only seeming.

CZ

Neatly navrhuje méně standardní, zato velmi svěží řešení v oblasti webových aplikací a cloudu.

Při hledání něčeho charakteristického jsem došel ke stylizaci znaku N, složeného ze špičatých závorek a obráceného lomítka, tedy typických atributů pro kódování a programování.

Ajťáctví, ale i hravost dobře charakterizuje vizuální styl skládající se z modulů. V tomto proměnlivém pozadí se objevují fragmenty z loga různě pootáčené v prostoru. Nahodilost barevných ploch je tedy jen zdánlivá.

Categories

Brand Guidelines
logo