Mind Move

Social Media
Business cards
Poster
Logo

CZ

Mind Move propojuje krativní, edukativní a terapeutickou činnost v oblasti pozorování a zkoumání těla a mysli a jejich vzájemného propojení.

Categories

Identity
Poster

More Info

Link to project