Extis

Logo
Colors
Custom font
Icons
Business cards
Stationery

EN

Extra terrestrial intelligence – Extis – uses the evolutional algorithms and further new technologies for optimisation of the processes.

X – the most distinctive letter character in the logotype represents a junction, because in evolutional algorithms, searching for a suitable solution is a step-by-step process, crossing, and comparison of previous steps with new impulses. The process is illustrated by the accompanying graphics – a sequence of decisions between two options – true or false.

This mosaic counts with constant change. It can be generated by an algorithm instead of a designer, fully illustrating the nature of the brand.

Custom typeface is also part of the identity.

CZ

Extra terrestrial intelligence – Extis – využívá evolučních algorytmů a dalších nových technologií pro optimalizaci procesů.

X – nejvýraznější písmový znak v logotypu znázorňuje křižovatku, protože hledání vhodného řešení je u evolučních algorytmů cestou krok za krokem, křížením a porovnáváním předchozích kroků s novými impulzy. Proces dokresluje doprovodné grafika – sled rozhodnutí mezi dvěmi možnostmi – true or false.

Tato mozaika počítá s neustálým obměňováním. Může být generována algorytmem namísto designera, čímž se naplno ilustruje podstata značky.

Součástí vizuálního stylu je také vlastní písmo.

Categories

Logo
Icons
Typography

More Info

Link to project