Divoká Rýže

EN

Wild rice revived the public space in Jihlava. The cooking here was vegan, with the emphasis on minimizing waste and pollution. There were also several smaller concerts and other cultural events there.

The visual style captures the homely atmosphere and friendliness to the surroundings. One-color printing on selected paper that combines the entire visual style without the use of additional graphic elements is also an affordable solution for the commencing business.

CZ

Divoká rýže oživovala veřejný prostor v Jihlavě. Vařilo se zde vegansky s důrazem na co nejmenší plýtvání a znečištění. Proběhlo zde i několik menších koncertů a dalších kulturních
akcí.

Vizuální styl zachycuje domáckou atmosféru a šetrnost k okolí. Jednobarevný tisk na vybraný papír, který celý vizuální styl spojuje i bez použití dalších grafických prvků je
zároveň dostupné řešení pro právě začínající podnik.

Categories

Logo

More Info

Link to project