Diplomanti FaVU 2019

Kurátorský koncept výstavy absolventů Brněnské FaVU tematizuje vztah mezi výstavou samotnou a její prezentací. Inspirující je zejména sféra “art blogů”, které mapují galerijní prostředí, přičemž ho ale i zpětně ovlivňují tím, jaký jeho další obraz vytvářejí.

I v katalogu se tak střetává čtení ohraničené fyzickými stránkami se čtením vertikálním, typickým pro on-line prostředí. Dokumentace děl se částečně přelévá z formátu do formátu a paginace i titulky se pohybují jako při scrollování webové prezentace.

3D ilustrace na transparentní obálce odkazuje k nadužívaným prvkům v galerijních instalacích, zároveň je symbolem propojení jednotlivých děl, a to jak budovou školy, tak právě prostředím internetu.