Pavel Hak – Warax

Témata Pavla Haka je válka, migrace, násilí. Svět a postavy které pozoruje zároveň vystavuje extrémním situacím. Výsledek je velmi znepokojivý obraz současnosti, odehrávající se ve zběsilém tempu.

Warax je prvním titulem z autorova série, která vychází u Paper Jam. Chladný odstup, kontrast, syrovost a hlavně hrana přítomná v Hakova vyprávění se graficky odráží v linii spojené se jménem autora, která vždy v jiném směru rozděluje kontrastní typografické pozadí. Detail linky se dále rozvádí v samotné sazbě.

Kompetnece

  • book cover
  • Layout design

Projekt

Rok

2019