Neatly

Neatly navrhuje méně standardní, zato velmi svěží řešení v oblasti webových aplikací a cloudu.

Při hledání něčeho charakteristického jsem došel ke stylizaci znaku N, složeného ze špičatých závorek a obráceného lomítka, tedy typických atributů pro kódování a programování.

Ajťáctví, ale i hravost dobře charakterizuje vizuální styl skládající se z modulů. V tomto proměnlivém pozadí se objevují fragmenty z loga různě pootáčené v prostoru. Nahodilost barevných ploch je tedy jen zdánlivá.

Kompetnece

  • Brand guidelins
  • logo
  • art directoring

Rok

2017