Forum Hukot

Interdisciplinární fórum městského plánování a architektury vytváří prostor pro dialog mezi různými obory a to se odráží v logu. Více úrovní je zde spojeno (z jiného úhlu pohledu také narušeno) zvukovou vlnou. Od toho také pochází spojení “rezonující kongres”.

Vizuální styl je dále propojen texturami vycházejícími z urbanistických plánů, map a skic.

Kompetnece

  • art directoring
  • Brand guidelins
  • logo
  • ux

Projekt

Rok

2018