Extis

X – nejvýraznější písmový znak v logotypu znázorňuje křižovatku, protože hledání vhodného řešení je u evolučních algorytmů cestou krok za krokem, křížením a porovnáváním předchozích kroků s novými impulzy. Proces dokresluje doprovodné grafika – sled rozhodnutí mezi dvěmi možnostmi – true or false.

Tato mozaika počítá s neustálým obměňováním. Může být generována algorytmem namísto designera, čímž se naplno ilustruje podstata značky.

Součástí vizuálního stylu je také vlastní písmo.

Kompetnece

  • logo
  • icons
  • type design

Rok

2018

Klient