Bohnice Psychiatric Hospital

Psychiatrická nemocnice Bohnice dlouhodobě usiluje o destigmatizaci psychiatrie. Je proslulá festivalem Mezi ploty.

V logu dochází k efektu spojování a prostupování bariér. Negativní a pozitivní B symbolizuje prolínání vnějšího a vnitřního světa.

Jedná se o nerealizovaný soutěžní návrh, který vznikl během mého působení v agentuře Atlantic.

Kompetnece

  • Logo
  • Art directoring

Rok

2014