6th International Anthropological Congress of Dr Aleš Hrdlička

Pro kongres bylo zvoleno motto Dr. Hrdličky „All mankind is of one origin“. Toto motto přesně odráží náplň a poselství kongresu, které by měl vyslat do světa. Jsou to myšlenky humanismu a porozumění mezi národy.

Ve stejném duchu byl vytvořen vizuální styl kongresu, které je tvořeno stylizovanými lidskými postavami, navzájem propojenými, v barvě odstínů lidské kůže. Má vyjadřovat společný původ všech lidí na Zemi, jejich variabilitu a jejich rovnocennost.

Kompetnece

  • art directoring
  • poster
  • ux
  • Brand guidelins

Projekt

Rok

2019