Bučovice Blind Football cup

Business cards
Do goals not walls poster
Event poster
Event poster
Letterhead
Logo guidelines
Stickers
Merch – T-shirt

EN

For the eighteenth time already, a futsal championship for the blind, in which the best teams from all over the world regularly participate, is held in Bučovice near Brno

Football, that's stripes and lines - whether on jerseys or on the field itself. These lines are the basis for the stylization of the BBFC abbreviation which the championship will use from now on. However, the principle of covering the letter characters is more important - it fully illustrates the principle of the game.

The visual style is accompanied by more descriptive illustrations that suitably illustrate the atmosphere of sporting and cultural event and outline the exaggeration typical for this community.

The most distinctive of them is a mole that has been accepted as a mascot not only because of its poor vision but also because of its movement just below the level of the lawn. It embodies the entire BBFC organization - the football underground.

CZ

Fotbal, to jsou pruhy a lajny – ať už na dresech, tak na samotném hřišti. Tyto linky jsou základem pro stylizaci zkratky BBFC, kterou bude šampionát odteď používat. Důležitější je ale princip zakrývání písmových znaků – ten naplno znázorňuje princip hry.

Vizuální styl doprovází popisnější ilustrace, které vhodně dokreslují atmosféru sportovně kulturní akce a vystihují nadsázku která je pro tuto komunitu typická.

Nejvýraznějším z nich je krtek, který se ujal jako maskot nejen kvůli slabému zraku, ale i kvůli pohybu těsně pod úrovní upraveného trávníku. Ztělesňuje tak celou organizaci BBFC – fotbalový underground.

Categories

Illustration
Poster
Identity

More Info

Link to project